Het honden verhaal

Het honden verhaal

In 2004 kregen wij onze eerste vizsla Daisy (Bédai Minta). Hiervoor hadden wij al diverse vogelsoorten, konijnen, katten, muizen, cavia’s en vissen gehouden en al ervaring opgedaan met het fokken van Cavaliers en al deze andere diersoorten, maar het was nu tijd voor een echte hond. Een hond met meer temperament, snelheid, uitdaging en energie. Een hond die ook veel meer vraagt op het gebied van opvoeding en training om dit alles in goede banen te leiden. In de jaren die volgden zijn wij enorm veel ervaringen en vele leermomenten rijker geworden. Inderdaad rijker, want de vizsla heeft ons leven blijvend veranderd en verrijkt. Een vizsla vraagt veel, maar geeft ook veel. Doordat Daisy een nestje kreeg en wij een dochter van haar aanhielden, hadden wij toen 2 vizsla’s Daisy en Laika. 

In 2012 hebben wij een reutje gekocht (Dino) en hadden wij toen een roedel van 3 honden. Moeder, dochter en een niet verwante reu. Dit lijkt wel op iets op de samenstelling van wolvenroedels in de natuur. Dino en Laika kregen samen een nestje en ook daarvan hebben wij een dochter gehouden namelijk Fenna. Dit gaf ons de mogelijkheid om verschillende nestjes te zien opgroeien. Er zijn ook nestjes geweest waar wij geen pup uit konden aanhouden. Helaas is onze ruimte en tijd beperkt. Inmiddels is Daisy overleden en Laika verhuist naar een goede kennis, alwaar zij voorzien is van een jong vizsla-maatje. De groep is uitgebreid met 2 dochters van Fenna, namelijk Noortje en Milly. Zodoende hebben wij veel kunnen waarnemen. De ontwikkeling van de groep, waarbij door de jaren heen de oudere honden een belangrijke rol blijken te spelen als voorbeeld voor de jongere honden en bijdragen aan hun opvoeding. In een van de volgende verhalen willen we laten zien hoe dit werkt.

Wij hebben al deze jaren intensief getraind met onze honden. Wij hebben steeds geprobeerd de honden op te leiden voor jachthondenproeven en hen de mogelijkheid te geven, om zo veelzijdig mogelijk al hun talenten, waarmee ze zijn geboren te ontwikkelen. Daarmee wordt tevens aan hun eerste levensbehoeften voldaan, namelijk lichamelijke en geestelijke uitdaging en contact met mensen en andere soortgenoten.

Van tijd tot tijd zullen wij enkele van onze ervaringen delen in de vorm van hondenverhalen en daarbij ook een doorsteekje maken naar de achtergronden. Wij zijn steeds geïnteresseerd in hoe deze ervaringen passen in een breder plaatje. Onze ervaringen zijn vaak gebaseerd op waarnemingen op een bepaald moment, al dan niet in interactie met andere honden, mensen en ons zelf. Vaak zijn het leuke ervaringen, vaak voorspelbaar, soms verrassend en ook minder leuke ervaringen komen voor. Overal valt echter wat van te leren. Er is al enorm veel geschreven over hondengedrag. Vaak volgen de boekjes het standaard stramien van de opvoeding van de pup, socialisatie, zindelijk maken etc.. Deze kennis is absoluut heel belangrijk. Het is de basis om goed om te kunnen gaan met je hond. Er zijn echter veel thema’s die je niet terugvind in de boekjes, maar ervaart door het omgaan met honden in de praktijk.